فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ بچه های امروزی

هوش بچه های جدید

به گفته حکیم کرد نسل آی جین. نسل هزاره سوم، نسل هوشمند، نسلی که با تلفن همراه هوشمند و اینترنت متولد شده است. نسل هزار سوم و بچه های نسل جدید باهوش ترین نسل روی کره زمین تا به امروز به دلیل هوش زیاد خود فرمول شکاف نسل ها را بر هم زده و آن را به هم پوشانی نسل ها تبدیل کرده است.

ادامه مطلب
دی ۱۹, ۱۳۹۶

روش تشخیص بیش فعالی

خیلی از پدر و مادرها فکر می‌کنند اگر فرزندشان جنب و جوش زیادی داشته و بازیگوش باشد، حتمابیش‌فعال است…
اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است.

ادامه مطلب