فروردین ۵, ۱۳۹۷ غلظت خون

غلظت خون

غلظت خون بنظر نظر حکیم کرد تعریف خاصی دارد. بعضی از افراد با دیدن رنگ خون خود به اشتباه تصور می کنند که خونشان غلیظ شده است در صورتی که شاید خونشان تیره باشد.

ادامه مطلب