فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ رشد سریع مو

رشد سریع مو در یکهفته

سرعت رشد موها به طور طبیعی بین ۶ میلیمتر تا ۱٫۳ سانتی متر برای هر فرد با توجه به عوامل محیطی و وراثت می باشد اما شما می توانید با روش رشد سریع مو در یک هفته این سرعت را افزایش دهید.

ادامه مطلب