فروردین ۲۳, ۱۳۹۷ علل کاهش میل جنسی

علل کاهش میل جنسی

میل جنسی از نظر حکیم کرد عبارت است از غریزه جنسی خود آگاه و ناخودآگاه و گوناگون و به عنوان میل جنسی، میل به لذت و رضایت مشخص می شود. تمایلات جنسی، نمونه دیگری از ارتباط حیاتی بین ذهن، بدن، روح و روان است و در نگاه اول جنس به نظر یک ماده فیزیکی است

ادامه مطلب