مزاج
مزاج شناسی

مزاج شما کدام یک است؟

 در تمام مزاج ها هر چه غلبه مزاج بیشتر باشد، علائم، بیشتر و شدیدتر خواهد بود

دموی ها:

غلبه رطوبت و گرمی و خون دارند؛ صورت و بدن ماهیچه ای و درشت دارند؛استخوانها در گوشت صورت شان پنهان است؛ گونه ها میل به سرخی دارند؛ خوراکی های گرم و هوای گرم مانند تابستان اذیتشان میکند. غالبا درشت هیکل هستند بیشتر میل به سردیجات دارند ولی همه چیز میتوانند بخورند .

خوابشان هم زیاد است.احساساتی ومهربان هستند.پرکار و پر انرژی اند.مانند فصل بهار هستند.کمی بیخیال و ریسک پذیر شجاع و بانشاط اند.

نشانه های اصلی همان گرمی و رطوبت خون است و مابقی احتمالی است.

صفراییها:

بدنشان غالباً گرم و خشک است؛ لاغر و استخوانی تر از دموی ها هستند. غالباً استخوانهای صورت شان آشکار است و در گوشت پنهان نیست؛ رنگ پوستشان زرد است؛ گرما و گرمیجات اذیت شان می کند؛ میل به سردیجات بیشتر دارند؛ غذا و خوابشان کم است ؛ پرکار و پرانرژی و تند تیز و سریع هستند؛زود عصبانی میشوند؛خیلی کم احساساتی میشوند؛ غالباً ثابت قدم و یکنواخت هستند ؛ منظم و دقیق هستند، مانند تابستان هستند نشانه قطعی گرمی و خشکی است.

سوداییها:

بدن غالباً سرد است و خشک. غالباً لاغر و استخوانی اند. رنگ پوست شان میل به سیاهی و کهنه بودن و سفت شدن دارد. استخوانهای صورت آشکار است. نگرانی، وسواس غذایی، وسواس فکری، اضطراب، لذت نبردن و دوست نداشتن شغل و خانه و فرزند، افسردگی، دیر عصبانی شدن، پایین بودن احساسات، بالا بودن صبر و حلم از دیگر نشانه های سودایی هاست.

سودایی ها مانند پاییز هستند.

 بلغمی ها:

بدنشان غالباً سرد  (در هوای سرد زود سردشان می شود) و مرطوب است؛ رنگ پوست میل به سفیدی و روشنی دارند؛ خواب وخوراکشان زیاد است؛ اگر سردیجات زیاد بخورند فشارشان پایین می آید وسست و کسل می شوند؛ غالباً دوست دارند به جایی تکیه دهند چون زود خسته میشوند؛ در معرض بیماری های مغز و اعصابند؛ زیاد حال به حال میشوند و یکنواخت نیستند؛ فراموش کار و حواس پرتند. خلط سینه و بینی شان مخصوصا در هوای سرد زیاد می شود؛ غالبا چربی شکم دارند و غالبا درشتند، از صفرایی ها و سودایی ها درشت ترند.