خرداد ۵, ۱۳۹۷ خاراندن

۱۰ خارش بدن که هرگز نباید بخارانید

به گفته حکیم کرد خارش می تواند فرد را کاملا دیوانه کند، اما زمان هایی وجود دارد که خارش فقط باعث بدتر شدن آن میشود پس بهتر است احساس خارش را تحمل کنید اما دست به این کار نزنید چراکه وضعیت را خراب تر می کنید ، ولی در چه شرایطی نباید احساس خارش پوسترا پاسخ داد و از خاراندان محل خودداری کرد.

ادامه مطلب