اسفند ۲۰, ۱۳۹۶ تل گیری در کودکان

تل گیری چیست؟

طبق دیدگاه حکیم کُرد تُل به‌ معنی گِرده یا چیز دیگر مثل خرده غذا، دانه‌های حبوبات مثل عدس، ماش، گندم، شاهدانه و گاهی نخود و لوبیا یا خرده گوشت و سبزی و بعضاً جسم خارجی کوچک مثل خرده استخوان، کاغذ خرده یا باقی‌ماندهٔ غذائی است که خوب جویده نشده است

ادامه مطلب