دی ۲۰, ۱۳۹۶ مزاج

بیماریهای جسمی رایج مزاج ها

          با بیماری های جسمی رایج مزاج خود آشنا شوید   بیماری جسمی دموی ها: گرمتر […]

ادامه مطلب
دی ۲۰, ۱۳۹۶ مزاج

مزاج چیست؟

حاصل ترکیب مواد غذایی مختلف با هم در بدن و تغییراتی که در بدن به دلیل مواد غذایی مختلف ایجاد می شود، مزاج را تولید می کند.

ادامه مطلب