اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷ اسهال

مشکل پروستات در مردان

به گفته حکیم کرد تا دهه چهارم زندگی مردان، پروستات به طور معمول عملکرد درست خود را حفظ می کند، بدون این که حتی متوجه آن باشید. اما با افزایش سن، احتمال تورم و بزرگ شدن پروستات نیز افزایش می یابد.

ادامه مطلب