اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷ میکروب معده علائم و درمان

میکرب معده

به گفته حکیم کرد میکروب معده یکی از بیماری هایی است که در اثر هجوم باکتری به معده ایجاد می شود. میکروب معده ( هلیوباکتری ) یکی از موجودات ذره بینی یا باکتری معده است که وارد بدن شخص شده و در دستگاه گوارش وی لنگر می اندازد .

ادامه مطلب