فروردین ۳۰, ۱۳۹۷ بوی بد عرق

بوی بد عرق

به گفته حکیم کرد، در فصول گرم و همچنین گاهی با افزاش فعالیت های جسمی تعریق به صورت سریعتر و با دفعات بیشتر اتفاق می افتد که حالتی ناخوشایند از لحاظ بهداشت به وجود می آورد.

ادامه مطلب