اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ حجامت در کودکان

تاثیر حجامت بر کودکان

حجامت کودک و نوجوان جزو دستورات طب سنتی می باشد ، حجامت موجب افزایش توان سیستم ایمنی و قدرت دفاعی بدن کودک شده و پس از حجامت، درصد سرما خوردگی و عفونت های گوش و گلو و ریه در طفل بسیار کاهش می یابد. حجامت موجب افزایش قد و وزن و جهش رشد در کودکان و نوجوانان می گردد.

ادامه مطلب