اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷ حمام سم زدا

حمام سم زدا

به گفته حکیم کرد چه کسی است که از یک حمام سم زدا و پر از کف خوشش نیاد. بچه ها که عاشقش هستند. با وجود آن که در بازار مواد مختلفی برای چنین حمام هایی وجود دارد ولی مواد شیمیایی موجود در آن ها به جای سم زدایی، بدن را دچار مسمومیت می کند.

ادامه مطلب