دی ۲۳, ۱۳۹۷ کبودی بدن

علت کبودی بدن چیست؟

گاهی بدن بر اثر ضربه کبود می شود که معمولا طی چند روز برطرف می شود، اما زمانی که بدون وارد شدن هیچ ضربه ای به بدن قسمتی از بدن کبود می شود

ادامه مطلب